28. juli 2009

Stor variasjon i bruk av IKT blant studenter | Norgesuniversitetet

Stor variasjon i bruk av IKT blant studenter

Det er store muligheter for å utnytte IKT til mer studentaktiv undervisning, men disse mulighetene er tatt i bruk i varierende grad. Dette viser funn fra Norgesuniversitetets IKT-monitor.

Norgesuniversitetet gjennomførte høsten 2008 en større spørreundersøkelse om bruk av IKT blant studenter, fagansatte og instituttledere ved norske universiteter og høgskoler. Til sammen har 5686 studenter og 889 ansatte svart på spørsmål om hvor mye og hvordan IKT brukes i forbindelse med studier, og hvordan det legges til rette for bruk av IKT. Det er første gang det gjennomføres en slik kartlegging av IKT-bruk i høyere utdanning.

Rapport fra undersøkelsen er nå publisert, og kan lastes ned som pdf-fil her: NUV-rapport 1/2009 - Digitale utfordringer.

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket