23. juli 2010

Dette er Crowd Computing

Det er rom for andre typer "computing" i fremtiden også, skal vi tro en professor ved Massachissets Institute of Technology (MIT). Han ser for seg en komplementær teknologi som består av siloer med datakraft, fra folket.

Han kaller det Crowd Computing, og den relativt nye tilnærmingen blir beskrevet som millioner av mennesker koblet til internett som "analyserer, syntetiserer, opplyser, oppfatter og fremskaffer meningsdata via kraften til den menneskelige hjerne".

For de som ble forvirret nå, finnes allerede slike systemer. Eksempler er nettsamfunn som Facebook og Twitter, samt wiki-er.

Kilde: Computerworld
Tekst 2 null beskriver og forklarer hvordan nettmedienes uttrykksformer blir til, hvordan de utbres og hvordan de brukes.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket