22. juli 2010

Sosialt rollespill

På et møte i Redaktørforeningen gjorde sjefredaktør Lars Helle i Dagbladet det klart at han mener avisen står fritt til å sitere fra sosiale medier. Dagbladet trykker daglig kommentarer hentet fra kortbloggmediet Twitter - løsrevet og ute av den konteksten de er skrevet i. Pressens faglige utvalg (PFU) i Danmark har kommet til at det i utgangspunktet kan siteres fritt fra åpne profiler på Facebook, gitt at det ikke er av en åpenbar privat karakter og berører privatlivets fred. En grensesetting som har vist seg ganske tøyelig.

Når plattformer som Facebook og Twitter har funksjoner som muliggjør privat dialog - «direct message» - så er det retningsgivende for hvordan skaperne av sosiale medier selv ser på bruken av dem. Det er mulig å være personlig, men for å være privat finnes det mer egnede rom. Dessuten har det alltid vært slik at jo flere du velger å dele informasjon med, jo mer øker sjansen for at dette spres videre - både online og offline.

Den tyske filosofen Wilhelm von Humboldt skrev at menneskets mål er dannelse av dets evner til et hele. Bare den som er et godt og opplyst menneske og samfunnsborger, kan være en god håndverker, kjøpmann eller soldat. Hvem vi er som mennesker, våre evner, kunnskap og erfaringer, kan ikke skilles ut i ulike roller

Kilde: DN.no
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket