23. juli 2010

Skremmer forskere til taushet

Fenomenet Thomsen ble utsatt for, kalles injurieturisme. Krenkede individer eller næringsinteresser velger seg land med fordelaktig injurielovgivning når de skal nedkjempe sine fiender, og for tiden befinner disse rettssalene seg i England og Wales. Ekspert på injuriesaker, advokat Cato Schiøtz, mener det er tre hovedgrunner til at nettopp disse stedene er populære turistmål for saksøkere.

– Terskelen for å få en injuriesak opp i det engelske rettssystemet er vesentlig lavere enn i de fleste andre land. Signaler om hensynet til ytringsfrihet fra menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg blir i liten grad lyttet til. For det andre kan man oppnå langt høyere erstatningssummer i London, og samtidig er saksomkostningene i England vesentlig høyere enn i de fleste andre land, sier Schiøtz.

Thomsen ble saksøkt fordi GE Healthcare mente han hadde ytret påstander om Omniscan som var feilaktige, og dermed truet selskapet i et land hvor de har næringsinteresser, altså England. Men denne ytringen behøver slett ikke å skje innenfor Englands grenser. Det holder at den er tilgjengelig i England og publisert på et språk som blir forstått.

Kilde: Morgenbladet.no
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket