10. august 2010

Enkelt å legge spionvare i en "app"

BBC forteller at de har brukt standard utviklingsverktøy for avanserte mobiltelefoner til å framstille et lite spill som også spionerer på den som bruker mobiltelefonen: Smartphone security put on test.

Redaksjonen forteller at utviklingen av det spionerende spillet var forholdsvis enkelt, blant annet fordi utviklingsverktøyene (SDK-ene) ga mange muligheter til å få tilgang til hvor mobiltelefonen befinner seg i geografien («lokaliseringsinformasjon»), til kontaktlister, avtalelister og til diverse logger som registrerer hvordan apparatet er brukt.

Kilde: digi.no : Tele/Kommunikasjon
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket