17. august 2010

Null vern om e-post-adresser

Trass i at e-post for mange er blitt like viktig som telefonnummer og fysisk adresse finnes det ikke noe som hindrer bredbåndsleverandører og e-postleverandører i å endre dem.

- I likhet med et telefonnummer er det ikke noe man har en rettighet til, men noe man blir tildelt hos en operatør. Selv om det skaper problemer finnes det ikke noe rettslig vern om e-postadresser, sier professor Jon Bing ved juridisk fakultet på Universitetet i Oslo.

Kilde: DN.no
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket