1. august 2010

Seierstad i feil selskap

Åsne Seierstad er en av Norges beste utenriksjournalister. I tiden etter Taliban-regimets fall var hun den journalist som sterkest bidro til å øke forståelsen for afghanske forhold i Norge. Og med Bokhandleren i Kabul – en bok som bare i Norge er solgt i utrolige 250.000 eksemplarer – ga hun et innsiktsfullt og sjeldent innblikk i en verden de færreste av oss hadde et forhold til. Nettopp ved å la en familiehistorie synliggjøre tradisjon, kultur og land, tegnet Åsne Seierstad et dyptloddende bilde av den virkelighet Afghanistan sto overfor.

Det var hennes store prosjekt.

Da må det være bittert å bli dømt i Oslo tingrett for noe så simpelt som løgnaktig dyneløfting. For det er udokumentert slarv hun dømmes for å ha viderebrakt på en måte som tingretten finner rettsstridig i forhold til kravet på personvern. Slik felles Seierstad etter nøyaktig samme domstolslogikk som en i overkant frekk sladderreportasje uten fnugg av samfunnsrelevans.

Det er her dommen svikter.

Kilde: Aftenposten.no
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket