10. august 2010

Erfaringer med Trondheim Smart City

De store byene i verden dekker kun 0,4 prosent av jordens overflate, men står for 80 prosent av de globale klimautslippene, derfor er det i byene man finner det største potensialet for å effektivisere energibruken. Og selv i mindre byer er effektiviseringspotensialet stort.

Ved å ta i bruk teknologi som allerede finnes, kan en by som Trondheim spare så mye som 20 prosent av energiforbruket, uten at noen trenger å endre i levestandard.

- Dette er gode nyheter for kommunen, for industrien og huseierne, og ikke minst for miljøet, men det krever at alle i byen gjør en innsats, sa Otto Frøseth, divisjonsdirektør for Siemens.

Tiltak som skal bidra til energieffektivisering er automatisk regulering av lys, varme og ventilasjon i bygg, smartere bruk av strømnettet, styringssystemer for industrien og overgang til mer energieffektive elektriske apparater for å nevne noe.

En SmartCity er en by som tenker og handler smart når det gjelder energibruk, og som tar i bruk eksisterende teknologi på en smart måte for å begrense energiforbruket. Tanken er at det skal etableres flere SmartCities over hele kloden etter mønster av det som nå skjer i Trondheim.

En viktig del av prosjektet er nettsiden trondheimsmartcity.no, der vanlige husholdninger og bedrifter kan registrere seg og få råd som sier noe om hvordan nettopp de kan bli smartere i sin bruk av energi.

Trondheim SmartCity fokuserer på energieffektivisering innen fem hovedområder, og nedenfor eksempler fra hvert tiltaksområde:

 • Bygninger
  Byggmassen står for 40 prosent av energiforbruket i Norge, og med økt bruk av elektroniske produkter og stadig høyere krav til komfort, er energibruken økende. Samlet potensial for energieffektivisering innen offentlige bygg i Trondheim tilsvarer det samlede energiforbruket til alle barne- og ungdomsskolene i Trondheim.

  Privatboliger har en andel på 29 prosent av verdens samlede energibruk, og 21 prosent av klimautslippene. Ved å ta i bruk eksisterende produkter for energieffektivisering kan husholdningene i Trondheim spare betydelig i forhold til dagens energibruk. Et eksempel er hvitevarer: Et vanlig ti år gammelt kjøleskap bruker fem ganger så mye energi som en ny modell av sammenlignbar standard. I medlemslandene i EU finnes det 188 millioner husholdningsapparater, og ved å skifte ut gamle apparater med nye energieffektive modeller kan man oppnå besparelser på 40-80 prosent.

 • Industrivirksomhet
  Trondheim har flere hundre industribedrifter, som samlet står for nesten halvparten av energiforbruket på kommunens arbeidsplasser. Energieffektivisering av produksjonsprosessene hos bl.a. Nidar, Tine og Ringnes tilsvarer for eksempel et års strømforbruk i hele Trondheimsbydelen Øya-Singsaker.

 • Produksjon og distribusjon av strøm
  På veien fra kraftverket til strømuttakene i boliger og bedrifter taper man anslagsvis 10 prosent av den produserte kraften. Dette utgjør 12 TWh årlig i Norge. I Trondheim kommune er nett-tapet anslagsvis 5 prosent, og en oppjustering av spenningsnivået i distribusjonsnettet vil redusere tapene betydelig.

 • Mobilitet
  Hva om du nesten alltid fikk grønt lys – i hvert fall etter at du har ventet i det første lyskrysset? Du ville spart drivstoff og kommet raskere fram, og miljøet ville blitt spart om alle gjorde det samme. Med intelligente systemer for trafikkstyring er dette også mulig. Begrepet har fått navnet ”grønne bølger”, og er i innføringsfasen i Trondheim, så neste gang du kjører gjennom Trondheim kan kanskje du også ri på en grønn bølge.

 • Gatebelysning
  I Trondheim kommune er veiene og gatene belyst av 22 000 gatelys. Disse lyser i 4000 timer i året, har et årlig strømforbruk på 10,7 GWh, og kostet omtrent 11 millioner kr i 2008. De aller fleste lyskilder brukt i Trondheim er allerede svært energieffektive, men det finnes et stort potensial for energieffektivisering ved å dimme lyset i lampene med 50 prosent, samtidig som man ivaretar sikkerheten til byens innbyggere.

Trondheim Smart City
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket