12. februar 2009

Framtidens l�rande - KK-stiftelsen

Öppna digitala lärresurser på svenska universitet och högskolor

Fri och öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och undervisningsmaterial blir allt viktigare för såväl forskning som undervisning på världens universitet och högskolor. För Sveriges del arbetar det nationella programmet OpenAccess.se med att ge stöd åt elektronisk publicering av aktuell forskning samt arkivering och katalogisering av digitala lärresurser.

Det handlar om att göra materialet tillgängligt och väl synligt, så att forskare, lärare och studenter verkligen kan dra nytta av resurserna.

OER i öppna digitala arkiv är ett av de projekt som drivs av OpenAccess.se. Här är målsättningen att ta fram prototyper av standardiserade modeller och tekniska lösningar, för att se till att de digitala lärresurser som skapas vid svenska lärosäten blir fritt tillgängliga för alla.

Igår publicerade projektet en kartläggning av produktion och användning av öppna digitala lärresurser vid Högskolan i Borås, Göteborgs universitet, Malmö högskola, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Tanken med studien är att ge en preliminär bild av läget, och att peka på de olika hinder och möjligheter som finns.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket