6. februar 2009

Gir IT-st�tte til l�rere - digi.no : Juss & samfunn

Gir IT-støtte til lærere

Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell lover å ruste opp IT-kompetansen hos lærere.

I regjeringens stortingsmelding om ny lærerutdanning er målet å gjøre læreryrket mer attraktivt med spesialisert utdanning.

Det digitale kunnskapsløftet har lenge fokusert på at IT skal være en av de fem ferdigheter på lik linje med skriving, regning, lesing og muntlig framføring.

Ironisk nok har IT ikke vært en obligatorisk del i lærerutdanningen. Dette skal det bli slutt på.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket