27. februar 2009

Noen fors�ker �ta fra deg internett - kultur - Dagbladet.no

Noen forsøker å ta fra deg internett

The Pirate Bay-saken er bare ett av mange eksempler på den politiske, juridiske og kulturelle kampen om dine digitale borger- og forbrukerrettigheter som pågår i vår tid.

TIDLIGERE DENNE UKA vedtok den svenske Riksdagen den såkalte Ipred-loven, som gir underholdningsindustrien rett til å kreve at internettleverandører utleverer personopplysninger om kunder som deler opphavsrettsbeskyttet materiale.

Loven gir private, kommersielle aktører fullmakt til å agere på en måte som normalt er forbeholdt politi og etterretningsvesen i en sivilisert rettstat. For er det ikke slik at det er politiet som skal etterforske lovbrudd, ikke den lovbruddet rammer?

MED LOVEN I HÅND kan film- og plateselskaper sikre seg sensitiv personinformasjon og detaljopplysninger om enkeltpersoners nettbruk, og deretter banke på hjemme hos vedkommende - i første omgang med en advarsel. I neste omgang kan de anmelde eller reise erstatningssak, om synderen fortsetter å laste ned opphavsrettsbeskyttet materiale.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket