4. februar 2009

ITavisen | En av tre er pirater

En av tre er pirater

En undersøkelse fra markedsinstituttet Ovum viser at en tredel av alle bredbåndskunder på verdensbasis innrømmer at de laster ned film og TV-serier ulovlig.

Musikk, spill og programvare var ikke med i undersøkelsen, men det er grunn til å tro at de samme bredbåndskundene også her forsyner seg grovt av materiale de strengt tatt burde betalt for.

Det er også grunn til å tro at tallet ville vært betydelig høyere dersom dersom musikk var med i undersøkelsen.

Det er likevel ikke notoriske forbrytere vi har med å gjøre. For bare fire prosent av de som sier de laster ned laster ned opphavsbeskyttet videomateriale ulovlig innrømmer at de gjør dette regelmessig. Med andre ord gjør de det bare av og til.

Mer alvorlig er det trolig at hele to tredeler av de som innrømmer å ha brutt loven, ikke ander sin handlinger som moralsk klanderverdige.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket