16. april 2009

� dele for �skape - regjeringen.no

Å dele for å skape

- Vi kan skape nye og betre tenester gjennom deling. Programkodar som forvaltninga får utvikla bør gjerast tilgjengelege som fri programvare for alle innbyggjarar, og det bør vere størst mogleg grad av openheit rundt utviklingsprosessane, sa fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys i sitt opningsinnlegg på GoOpen 2009, 16. april 20009.

Se også: Hvem sin kulturarv?
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket