22. april 2009

Prinsippseier for det frie nettet - kultur - Dagbladet.no

Prinsippseier for det frie nettet

Tilhengerne at et mest mulig fritt og åpent internett vant en viktig seier da den såkalte ITRE-komiteen for industri, forskning og energi i Europaparlamentet i går kveld sa et klart ja til det såkalte tillegg 138 (nå tillegg 46) til den telekompakken, en samlet lovgivning for teleområdet i EU.

Tillegget ble vedtatt med en overveldende majoritet på 40 mot 4 stemmer, skriver La Quadrature du Net.

Tillegget regnes som en viktig garanti for at prinsippet om såkalt nettnøytralitet vil ligge til grunn for EUs nettpolitikk. I retningslinjene for nettnøytralitet, som en lang rekke norske store nettleverandører og andre aktører har sluttet seg til, heter det blant annet at internettbrukere har rett til å hente og levere innhold etter eget ønske, å bruke tjenester og applikasjoner etter eget ønske, uten hensyn til applikasjonstype, tjenestetype, innholdstype og hvem som er avsender eller mottaker.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket