24. april 2009

Morgenbladet

Refser pressens etikk

Carl-Erik Grimstad mener norske redaksjoner er for dårlige til å bruke pressens egne etiske retningslinjer, som står beskrevet i Vær Varsom-plakaten.

For å bøte på dette foreslår Grimstad at det utgis en presseetisk årbok som presenterer essensen av dommene i Pressens Faglige Utvalg.

Svein Brurås er førsteamanuensis ved Høgskulen i Volda. Fredag 24. april disputerer han med avhandlingen «Kriminaljournalistikkens etikk. PFU-uttalelser belyst fra tre moralfilosofiske posisjoner». Brurås er opptatt av de presseetiske spørsmålene PFU aldri berører.

- PFU svarer kun ja og nei på om redaksjoner har fulgt Vær Varsom Plakaten. Da faller store etiske problemer utenfor, for eksempel det som går på hva som er viktig og uviktig å omtale. Pressens ansvar og oppgaver er blitt tonet ned til fordel for pressens rettigheter, sier Brurås.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket