8. februar 2010

Hegner om honningkrukken

Det er heller ikke overraskende at Dagsavisen er uhyre skeptisk til at det såkalte Mediestøtteutvalget nå skal vurdere pressestøtten i lys av de ganske åpenbare teknologiske endringene i mediebransjen.

I en lederartikkel fredag heter det blant annet:

Plattformnøytralitet er blitt et moteord i mediedebatten. Enkelte har tatt til orde for at også nettaviser og bloggere må få del i støtteordningen. Det er en avsporing. Publisering på nettet foregår uten store kostnader til trykk, distribusjon og en større redaksjon som papiravisene må ha for å drive kvalitetsjournalistikk. Finansieringen av nettavisene bør skje gjennom annonser. Støtte til nettaviser, som er gratis, er ingen naturlig oppgave for staten.

Man må nesten ha tilhold i Dagsavisen for å finne logikken i dette.

NA24

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket