10. februar 2010

Hva er nytten av offentlige data?

Interessen for viderebruk av offentlig sektors data har tilsynelatende aldri vært større. Briter og amerikanere har gått foran med sine nasjonale og lokale datakildesamlinger. Men dette er bare begynnelsen. Skal det bli virkelig dynamikk og fart over utviklingen, må faktagrunnlaget bli bedre, sier John Sheridan, en av dem som har arbeidet fram den britiske data.gov.uk. Politikere vil ikke ta tunge prinsippbeslutninger om frigivelse av datakilder uten å basere dem på "evidens" - et solid empirisk grunnlag. Løse anekdoter og optimistiske vyer holder ikke.

"Vi må arbeide hardt med å samle inn empiri og bygge en evidensbase", sa Sheridan under konferansen "Offentlige Data i Spil" i København sist torsdag.

Vox Publica

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket