27. februar 2010

Tror lavmoms kan bli løsningen

Papiravisene nyter godt av et momsfritak som er beregnet til å gi disse bedriftene avgiftslette på cirka 1,6 milliarder kroner i året. Mediestøtteutvalget, som er satt ned av Kulturdepartementet for å se på den direkte og indirekte pressestøtten med friske øyne, har fått en rekke innspill fra andre mediegrupper som vil ha endringer i støtten.

Barland sier det kan veie tungt hvis Finansdepartementet vil opprettholde momsinntektene fra medier som i dag ikke har nullmoms.

- Et finansdepartement vil alltid søke å opprettholde eller øke inntektene. Hvis det blir tilfelle også for mediestøtten, er min gjetning at det blir innført en lavmoms. Det er mange gode argumenter for å inkludere flere av de virksomhetene og medietypene som nå er i randsonen men rett utenfor området som nyter godt av nullmoms.

Finansdepartementet har i disse dager et høringsnotat ute hvor det foreslås å innføre en momssats på åtte prosent for deler av virksomhetene innen kultur og idrett.

Journalisten.no
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket