27. desember 2012

Google apps - Vil overta 90 prosent av Office-brukerne

I et intervju med All Things D forteller Amit Singh, Googles Enterprise-sjef, at Google Apps krysset en barriere i 2012 når det gjelder store kunder. På spørsmål om hva som har fått disse kundene til å ta skrittet over til Google Apps, svarer Singh at i IT-bransjen så gjør man ting så snart man ser andre gjøre det samme.

– Men det vært noen tillitsoppbyggende midler til stede, sier han og nevner bedre applikasjonsskalering enn de kundene kan få til internt, sikkerhet og det regelverket kundene må forholde seg til.

Det sveitsiske farmasiselskapet Hoffmann-La Roche og U.S. Interior Department er eksempler på slike nye, store kunder. Begge skal ha mellom 80 og 90 tusen ansatte.

Kilde: Digi.no
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket