11. desember 2012

Internett kan bli tregere og dyrere

Interesseorganisasjonen for europeiske telekomnettverksopertører ETNO (European Telecommunications Network Operators Association) har kommet med et forslag til endringer i internettverdenens om kan få svært store konsekvenser.

«Operating agencies shall negotiate commercial agreements to achieve a sustainable system of fair compensation for telecommunications services and, where appropriate, respecting the principle of sending party network pays.»

I praksis betyr dette at ETNO ønsker et system der det på internett er slik at den som «sender» informasjon skal betale nettoperatørene som mottar informasjonen.

Kilde: Side3
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket