3. desember 2012

1 av 5 nettsider kan selge informasjon om de

Jim Brock har grunnlagt selskapet PrivacyChoise, som tilbyr en egen tjeneste kalt PrivacyFix der de i korte trekk oppsummerer forskjellige viktige aspekter av nettsiders sikkerhetspolicy etter hvert som du besøker dem.Facebook har ifølge PrivacyFix en av de beste personvernavalene, men du må være aktiv med å sette de begrensningene du selv vil ha. Selskapets nettsider hjelper deg med å gjøre de viktigste endringene.

Av de 2500 største sidene selskapet har tatt en titt på, er det 63 prosent som lover at de på generell basis ikke deler data, 10 prosent sier de ikke deler data for markedsføringsformål - og rundt 8 prosent som ikke samler inn personlig data. Det betyr at rundt 1 av 5 selskaper ikke har noen løfter de må overholde om hva de gjør med informasjonen de sitter på om deg.

Kilde: Hardware.no
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket