20. desember 2012

Datalagringsdirektivet kan være ulovlig

Sagaen om Datalagringsdirektivet ruller videre, og en ny rettsak som nå pågår kan en i ytterste konsekvens få hele direktivet til å falle.

I Østerrike har én enkelt teleansatt og rundt 11 000 privatpersoner i Kärnten hadde bedt forfatningsdomstolen i Wien, Verfassungsgerichtshof Österreich, om å foreta en juridisk vurdering av direktivet. Lederen av domstolen uttalte i en pressemelding at de mener at DLD bryter med grunnleggende EU-lover og den østerrkiske grunnloven.

Kilde: Hardware.no
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket