26. januar 2006

Gir bort 100.000 PCer
Intel har siden år 2000 lært opp tre millioner lærere i 35 ulike land innen teknologi. Prosjektet er en del av deres initiativ ? Teach to the Future?.

For at disse lærerne skal ha noe å jobbe på, donerer Intel også 100.000 PCer til klasserommene i utviklingsland. Målet er å øke kompetansen på data. Disse tiltakene er i tillegg til rundt 100 millioner dollar ? ca 700 millioner kroner ? som Intel årlig bruker på å øke kunnskapene og styrke utdanningen av unge mennesker rundt om i verden. Siden år 2000 har Intel økt kompetansen til 3 millioner lærere i utviklingslang, ifølge en pressemelding fra selskapet.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket