3. januar 2006

Skolens bidrag til læring
Statistisk sentralbyrå (SSB) har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet laget en rapport som omhandler hvordan man kan lage indikatorer som måler skolens bidrag til læring. SSB har samtidig beregnet indikatorer som sier noe om hvor mye den enkelte skole bidrar til elevenes læring. Disse indikatorene omtales som skolebidragsindikatorer.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket