16. januar 2006

Stemplet som innovasjonssinke
I EUs innovasjonsbarometer for 2005 skårer Norge under gjenomsnittet i EU/EØS-land og havner på 16. plass blant 33 land. Dette til tross for at årets undersøkelse bærer preg av lav innovasjon blant flere av EUs nye medlemsland som trekker EUs innovasjonsevne nedover.

Norge ligger langt bak de øvrige nordiske landene. Aller dårligst skårer Norge på eksport av høyteknologi, som kun er 21 prosent av snittverdien for alle landene i undersøkelsen.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket