29. januar 2006

"Nekter" å la kundene klage
Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon (BKN) ble etablert i dag. En rekke tilbydere er pliktige til å delta - men mange vegrer seg.

21 norske teleselskaper har valgt å stå utenfor den felles klagenemda. Post- og teletilsynet vil vurdere å pålegge teletilbydere å delta og vil også vurdere bruk av tvangsmulkt.
Tekst 2 null beskriver og forklarer hvordan nettmedienes uttrykksformer blir til, hvordan de utbres og hvordan de brukes.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket