31. januar 2006

Muhammedbilder i norske lærebøker
Da Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL) ble innført i 1997, avsto Aschehoug fra å bruke bilder av Muhammed i lærebøkene. Gyldendal valgte på sin side å bruke bilder av profeten i bøkene "Reiser i tid og tru" for 5. klasse, og "Religionsboka" for videregående skole. Bøkene ble godkjent av Nasjonalt Læremiddelsenter, og er fremdeles i bruk. Basim Ghozlan er forstander i Det islamske forbundet, og sier at han som muslim ville unnlatt å male slike bilder.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket