16. januar 2006

Norsk forskning stagnerer
Norsk næringsliv reduserte sin forskningsinnsats med syv prosent fra 2003 til 2004. Nye tall fra NIFU/Step viser at norsk FoU-innsats målt som andel av brutto nasjonalprodukt sank fra 1,73 prosent til 1,62 prosent.

I motsetning til næringslivet hadde universitets- og høyskolesektoren en realvekst i sine forskningsmidler på syv prosent.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket