9. august 2006

God og dårlig teknologibruk
I 2. juni-nummeret av The Time Higher Education Supplement går Stephen Phillips gjennom noen synspunkter og forskningsresultater rundt teknologibruk i høyere utdanning i USA. Her pekes det på både negative og positive sider av teknologibruken samt hvilken retning en ser utviklingen går i for tiden.

Blant negative effekter er at studenter som har oppe bærebare datamaskiner under forelesninger (ikke overraskende) får med seg langt mindre enn studenter som har maskinen i sekken eller hjemme. Geri Gay ved Cornell University har gjort eksperimenter som klart viser dette. Ved enkelte læresteder har en som mottrekk begynt å koble ut det trådløse nettet i forelesningssalene så lenge forelesningene pågår.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket