3. august 2006

- Ikke godt nok fra iTunes
Forbruker­ombudet på­pekte tid­ligere i sommer flere lov­stri­dige punkter i vil­kårene til den Apple-eide nett­musikk-butikken iTunes. Sel­skapet har nå svart på For­bruker­om­budets brev. "iTunes viser i sitt svar både vilje til end­ring og dia­log, men det et godt stykke igjen før enig­het er opp­nådd på alle punkter. Viktige spørs­mål som bl.a ansvars­fra­skrivel­ser og pro­dukt­lås­ingen til iPod gjen­står," sier seksjonssjef Bente Øverli.

Men det gjenstår svært viktige forbrukerspørsmål som det fremdeles er uenighet om. "Vi har fremdeles et arbeid å gjøre når det gjelder reguleringen av iTunes sine ansvarsfraskrivelser. I tillegg mener vi at DRM´en som brukes for å hindre ulovlig spredning av musikk ikke kan stille begrensinger for hvilken spiller forbrukeren kan bruke for høre musikken som er lovlig kjøpt. På disse punktene er vi rettslig uenige," konkluderer Øverli.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket