10. august 2006

Lovlig kopiering med kopisperre
Det er i dag ikke spesielt vanskelig å kopiere en DVD-film hjemme. Det finnes nok av gratis programvare som fjerner kopisperren CSS (Content Scramble System), som vår egen Jon Johansen i sin tid var med på å knekke.

Nå har bransjen innsett at det er meningsløst å fortsette å late som om folk ikke gjør dette. Dermed åpner de for lovlig kopiering. Bransjeorganet DVD Copy Control Association (DCCA) , som bestemmer hvilke typer kopisikring som skal brukes og hvordan de implementeres, har nå planene klare for en mer pragmatisk og virkelighetsnær framtid på kopifronten.

I første omgang planlegger de å åpne for kopiering i DVD-butikken, for å spare hylleplass. La oss si at du er ute etter en smal film som få andre kjøper. Da kan butikken ha denne på harddisken, i stedet for en fysisk DVD på lageret. Du kjøper en tom-DVD, betaler en avgift for filmen. Noen minutter senere kan du spasere ut med en helt lovlig DVD-kopi under armen.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket