7. august 2006

Krever bedre kvalitet i Wikipedia
Et av tiltakene for å bedre kvaliteten på Wikipedia er et nytt redigeringsverktøy, Wikiwyg, som skal gjøre det enklere for bidragsytere uten kunnskaper i programmering å foreslå endringer.

Vitenskapsmagasinet Nature publiserte nylig en undersøkelse som sammenliknet kvaliteten på Encyclopedia Britannica og på Wikipedia. Andelen feil i Wikipedia ble anslått til rundt 33 prosent høyere i Wikipedia enn i Britannica.

En annen kvalitetsfaktor som Wales vil ha bedret, er strammere og bedre strukturerte artikler. Utvalget er også fortsatt et problem: Det henger i høy grad sammen med selve grunnprinsippet, at bidragsyterne er frivillige som skriver om det de er opptatt av.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket