11. august 2006

Microsoft tvunget til å lansere musikkspiller
Microsoft har i motsetning til Apple latt alle som ville lage MP3-spillere som støtter deres kopibeskyttelse få lov til det. Men senere i høst kommer altså Microsoft selv med spillere, noe som gjør vondt verre for deres partnere. Hvorfor?

Det er ikke vanskelig å sette seg inn i tankegangen til Bill Gates og Steve Ballmer:

Vi ønsker det ikke, men nå må vi inn selv. Slik utviklingen går nå, vil Apple ende opp med et monopol på salg av musikk og kanskje til og med video over nett. Dette vil ikke bare ramme Microsofts lydformater, men få store ringvirkninger for Windows Media Player, Windows i seg selv og ikke minst Microsofts internett-satsninger.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket