13. august 2006

Ny EU-runde for forskningsprosjekter
Contentplus handler om å dytte det europeiske markedet for kvalitetsinnhold et godt stykke framover. For EU er dette en viktig del av deres i2010-plan for et konkurransedyktig Europa. eContentplus fokuserer på områdene digitalt læringsinnhold, kultursektorens informasjonsressurser (biblioteker, museer, arkiver) og geografisk informasjon - det vil si områder hvor markedsdynamikken i utgangspunktet er svak når det gjelder utviklingen av tjenester på et europeisk nivå.

Mer informasjon om eContentplus-programmet finner du på programmets norske nettsider.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket