22. september 2006

Se Norges snø, vær, vann og klima når som helst hvor som helst
seNorge.no - daglig oppdaterte kart viser snø, vær, vann og klima for Norge. Du finner kart med data for døgn, måneder, år, klimaperioder og klimascenarier. Døgnkart finnes fra 1960 til og med i morgen. Flere titalls tema rommer til sammen flere hundre tusen kart. Til nytte for håndtering av trusler fra flom, tørke, energiforsyningssvikt, skred og klimaendringer og til glede for friluftsliv og næringsliv.
Tekst 2 null beskriver og forklarer hvordan nettmedienes uttrykksformer blir til, hvordan de utbres og hvordan de brukes.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket