26. september 2006

Tillit til forskning
- Det er oppsiktsvekkende at to saker om uredelig forskning i Norge kommer frem i offentligheten på så kort tid. Men jeg tror ikke at dette svekker tilliten til norsk forskning, sier Matthias Kaiser i Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT). Komiteen har laget forskningsetiske retningslinjer som nå er ute på høring.

En professor med andrestilling på Senter for utvikling og miljø på Universitetet i Oslo (UiO) og med hovedstilling på Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) er mistenkt for forskingsfusk.

Forskeren har hatt en omfattende produksjon; både arbeider i vitenskapelige tidsskrifter og bøker. Man stiller igjen spørsmålet om medforfatterenes ansvar.

- Forskere skal følge god publiseringspraksis. Dette krever blant annet at enhver forfatter skal ha deltatt i arbeidet i en slik utstrekning at han eller hun kan ta offentlig ansvar for innholdet, sier Kaiser.

Han viser til Vancouver-konvensjonen som er internasjonalt anerkjente retningslinjer for publisering av vitenskapelige artikler. Dette er også nedfelt i NENTs retningslinjer.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket