19. september 2006

Excel er et bunnløst sikkerhetshull
En av Gartners ledende analytikere, Jay Heiser, mener det hefter alvorlige sikkerhetstrusler ved det han kaller «brukerutviklede applikasjoner». Han sikter i hovedsak til regneark. Ideelt sett mener han at Excel burde forbys. Han erkjenner uten videre at det er umulig, selv om man skulle presisere at bruken av Excel til å behandle bedriftsinterne data burde forbys.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket