20. september 2006

Digital kompetanse
I årene frem mot 2008 vil begrepet "Digital kompetanse" fungere som overbygning for ITUs aktiviteter.

ITUs virksomhet i den gjeldende perioden retter seg mot begrepet digital kompetanse. For det første er det begrunnet ut fra "Program for digital kompetanse" og St.meld. 30, som setter digital kompetanse på dagsorden. For det andre er dette begrunnet ut fra den internasjonale litteraturen om "digital literacy" som har vokst frem de senere årene (Tyner 1998; Alvermann 2002). For det tredje er det begrunnet ut fra en internasjonal bevegelse, der Norge er med, for å utvikle indikatorer om digital kompetanse og målinger av "performance assessment" med bruk av IKT. For det fjerde er det begrunnet ut fra nasjonale forskningsbehov om å studere læringsaktiviteter med integrert bruk av IKT.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket