29. september 2006

Vesten mister grepet
Mye av årsaken til at USA og Europa ikke bretter opp ermene for å skape mer genuint globale politiske arenaer er at de lider av en merkbar og tiltakende globaliseringsangst. Det er etter hvert mye dokumentasjon som tyder på at globaliseringens vinnere er utviklingsland og vestlige kapitaleiere ? mens vestlige arbeidere taper. (Selv globaliseringshyllende magasiner som The Economist skriver dette). Politikerne responderer med å tenke stadig mer på beskyttelse og kontroll.

I tråd med det siste ser vi et revitalisert engasjement for spesifikt nasjonale økonomiske interesser. Myndighetene i mange vestlige land tar nå grep for å hindre at nøkkelbedrifter eller sektorer skal domineres av utenlandske aktører.

Arbeidernes andel av BNP, målt etter lønninger, har sunket fra 63 prosent i 1980 til 59 prosent i 2005 ? mens de rike øker sine formuer raskere enn noensinne. Spesielt mange EU-land sliter med å skape arbeidsplasser, og må kutte i velferdsordninger. Dersom disse trendene fortsetter, kan vi få en politisk reaksjon med populistisk, proteksjonistisk og nasjonalistisk preg.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket