19. mai 2007

Kjemper alene for personvernet
Datatilsynet føler seg alene i kampen for personvernet. Direktør Georg Apenes mener manglende støtte fra LO og universitetsmiljøene bidrar til at grensene brytes jevnlig.

- De som bygger ned personvernet har ressurser og økonomi. Det har ikke den enkelte borger, sier Apenes, som nettopp derfor mener en stor organisasjon som LO bør engasjere seg.

Apenes mener representanter fra akademia er sørgelig usynlige. Han mener dette gjelder generelt, men peker på at det siste eksempelet er datalagringsdirektivet. Datalagringsdirektivet krever at telefonoperatører og internettleverandører i samtlige EU- og EØS-land skal lagre alle trafikkdata i minimum seks måneder og inntil to år. Opplysningene som lagres er blant annet oppringte telefonnumre, tidspunkt, stedsangivelse, IP-adresser og tilkoblingstid på nettet. Norge er pålagt å innføre EU-direktivet innen 15. mars 2009.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket