15. mai 2007

Dagens it - Jubler for bredb�nd

Jubler for bredbånd
Regjeringen lovet i Soria Moria-erklæringen at hele landet skulle få tilbud om bredbånd innen utgangen av 2007. Et regnestykke gjennomført av Teleplan viste at dette ville koste rundt en milliard kroner i offentlig tilskudd, litt avhengig av teknologivalg og krav.

- Regjeringen har i Soria Moria erklæringen sagt at hele landet skal ha tilbud om tilknytning til bredbåndsnett innen utgangen av 2007. Dette løftet blir innfridd gjennom regjeringens forslag. Derfor er dette en merkedag for Norge, sier bredbåndsminister Heidi Grande Røys.

Midlene skal forvaltes av fylkeskommunene og av Høykom. Røys viser til en rapport fra konsulentselskapet Nexia som i vinter spådde at 98 prosent av landet ville ha bredbåndsdekning ved utgangen av 2007. Den nye bevilgningen sikrer at de siste to prosentene.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket