18. mai 2007

Morgenbladet

Morgenbladet
Da Kvalitetsreformen ble innført i 2003, var intensjonen at man til tross for kortere studieløp skulle kunne opprettholde kvaliteten på lavere grad. Dette skulle skje ved en forlengelse av semestrene, tettere oppfølging av studentene og en større arbeidsinnsats fra studentenes side. Men forskning viser at studentene ikke bruker mer tid på studiene nå enn før Kvalitetsreformen.

- Undersøkelser viser at studenter ikke leser mer enn før, og da kan det faktum at studiet er ett år kortere tyde på at det er lavere kvalitet på bachelorstudiet. Det skal mye til for å kompensere det ene året selv om studiestedene blir flinkere til å følge opp studentene og semesteret blir litt lengre, sier Bostad.

I rapporten kommer det frem at UiO er bekymret for hvordan bachelorstudentene vil bli mottatt i arbeidslivet. Bachelorstudentene må konkurrere med et økende antall masterstudenter om jobbene. I tillegg er ikke bachelorgraden definert som høyere utdanning i statens minstelønnssatser, mens cand.mag.-graden er det. I rapporten skriver UiO at "dette vitner ikke om en aktiv markedsføring fra myndighetenes side".
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket