15. mai 2007

dn.no - Trenger flere unge forskere

Trenger flere unge forskere
Rekruttering og utdanning av dyktige forskere er en viktig forutsetning for å nå regjeringens mål om å øke forskningsinnsatsen utover dagens nivå, mener kunnskapsminister Øystein Djupedal. Han vil neste år legge fram en ny stortingsmelding om rekruttering og forskerutdanning.

Opptrappingsplanen for forskerrekrutteringen for perioden 2001-2007 går nå ut, og Kunnskapsdepartementet har sammen med Norges forskningsråd bedt NIFU STEP vurdere resultatene av planen og behovet for videre satsing.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket