13. mai 2007

– �pen publisering b�r bel�nnes

- Åpen publisering bør belønnes
Statistikken for UiOs arkiv Duo kan gi en pekepinn på potensialet for bedre spredning av forskningsresultatene. Et eksempel: Det utdanningsvitenskapelige fakultet har lagt ut 669 dokumenter, hvorav 312 i fulltekst. Disse har utløst over 31 000 nedlastinger siden starten i mars 2004.

På Universitetet i Bergen (UiB) kan forskere og studenter følge med på hvor mange visninger det har vært av deres arbeider. Bibliotekar Elin Stangeland peker på at forskere via arkivene kan få en oppmerksomhet om sitt arbeid som er mange ganger større enn det de får via bibliotekhyllene. Nylig laget UiB-biblioteket en liste over de mest viste dokumentene i institusjonsarkivet Bora.

Men det å bli sitert av andre forskere teller absolutt mest for de fleste vitenskapsfolk. Gir så virkelig open access mer sitering?

Flere studier har konkludert med dette. I et doktorgradsarbeid innlevert ved universitetet i Southampton i fjor, kom Timothy D. Brody fram til at artikler som er blitt arkivert i institusjonsarkiver oppnår hele 50-250 prosent flere siteringer. Men andre studier har pekt på store metodiske problemer med å fastslå årsakssammenhenger mellom open access-publisering og antall siteringer .
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket