15. juni 2006

Google bygger nytt gigantsenter
ekspanderer sitt såkalte Googleplex, selskapets nett av enorme datasentere over hele verden i en kraftig tempo. Men Google forsøker av både hensyn til sikkerhet og konkurrenter holde mye av aktiviteten skjult.

Men det er ikke så lett å gjemme haller på størrelse med fotball-baner, særlig når de bygges i grisgrendte strøk. En artikkel i New York Times avslører utbyggingen av et av de største nye sentrene til Google.

Google har 25 datasentere over hele verden med kanskje opp til en halv million enkle servere som deler på å servere søkejobbene. Server-samlingen og nettverket som forbinder dem er trolig det største i verden.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket