14. juni 2006

IT-topper støtter ulovlig fildeling
Dette går fra av en spørreundersøkelse som den svenske IT-publikasjonen Ny Teknik har foretatt blant 27 av Sveriges mektige IT-personer.

I følge undersøkelsen vil 44 prosent tillate nedlasting av opphavsbeskyttet materiale. Som grunn oppgir mange at teknologi rett og slett ikke lar seg lovregulere. Andre mener at man gjennom slik lovgivning undergraver respekten for lover og regler generelt.

Interessant nok er det nesten ingen som ser på forslaget om å innføre en bredbåndsavgift for å kompensere for fildelingen som gangbart. - Hvorfor skal jeg betale for andres nedlasting? er omkvedet
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket