6. juni 2006

iTunes-låten blir aldri din
Komiteen for Internett og intellektuell eiendom i Representantenes Hus i Washington har hørt på lobbyistene fra store IT-selskaper som Yahoo, AOL, Apple og Real når de har utformet det som kan komme til å utrydde siste rest av privat råderett over filer du har kjøpt.

Loven skal gjelde både materiale som er «lastet ned, delvis lastet ned eller streamet», som de heter i forslaget. Det er med andre ord den som har solgt deg filen og ikke du som kjøper som bestemmer hvordan, hvor mye, hvor ofte og hvor lenge den kan brukes.

Dette er stikk i strid med prinsippet om at den som kjøper en vare har full råderett over den.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket