6. juni 2006

Kamp om enkle, norske domene-navn
I dag kan man ikke registrere domenenavn som bare består av tall. Man må kombinere med minst en bokstav. Fordi enn virksomheter har navn eller produkter som består av bare tall, kan det oppstå behov for å kunne registere et domenenavn med bare tall.

Den viktigste årsaken til at nummerdomener har vært forbudt, er at det har vært en mulig risiko for tekniske problemer knyttet til å bruke bare tall. En analyse viser nå at man kan se bort fra en slik risiko. Det er dermed ingenting som hindrer denne utvidelsen av navnerommet.

Dersom det blir åpnet for slike domenenavn kan det tenkes at mange velger å registrere sitt telefonnummer som domene. Høringsfristen for forslaget er satt til 15. september 2006.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket