26. august 2007

Aviskameleoner i pressens barndom

Aviskameleoner i pressens barndom
- Litterære tekster utgjorde en helt sentral del av innholdet i de første norske avisene, sier stipendiat Aina Nøding, som står bak avhandlingen fra Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk på Universitetet i Oslo.

Fortellinger, dikt, fabler eller essays, men også en og annen roman og komedie, kunne finne veien til spaltene. Litteraturen var altså en integrert del av tekstinnholdet i avisene på denne tiden - den norske pressens barndom.

For det var i løpet av 1760-årene at Norges første trykte aviser så dagens lys: Norske Intelligenz-Seddeler (i det daværende Christiania), Bergens Adresse-Contoirs Efterretninger og Tronhiems Adresse-Contoirs Efterretning, opplyser Nøding.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket