8. august 2007

Ikke interessert i Internett - teleavisen.no

Ikke interessert i Internett
Mens politikere og operatører jobber med henholdsvis munn og gravemaskin for å skaffe bredbånd til alle, er det slett ikke alle som ønsker å knytte seg til nettet. I en undersøkelse fra EU svarer 45 prosent av de som ikke har Internett at det er manglende interesse i husholdningen som er årsaken til at de er utenfor.

Andre undersøkelser viser at det er et grunnfjell - en hard kjerne - som absolutt ikke vil ha Internett, uansett hvor mye fiber, kobber eller trådløse nett som passerer i gata utenfor. Denne harde kjernen er nok en minkende rase under hardt press fra omgivelsene. Vi har sett anslag på størrelsen fra 20-40 prosent, men det er vanskelig å måle.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket